Categories

Политика за защита на личните данни

Политика на поверителност на „АЙС КИДС“ ЕООД

Защитата на личните данни е от изключително значение за „Айс Кидс“ ЕООД, държим процесът по обработка на Вашите лични данни да бъде напълно открит и прозрачен. Спазваме политика, която определя как ще бъдат съхранявани и защитавани Вашите лични данни.

 

Обща информация

От 25.05.2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на стоки и услуги, „Айс Кидс“ ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

 

Информация относно Администратора на лични данни.

 

 1. Наименование „Айс Кидс“ ЕООД
 2. ЕИК/БУЛСТАТ : 204116876
 3. Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Люлин 6, блок 643
 4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, ж.к. Люлин 6, блок 643
 5. Данни за кореспонденция: гр. София, ж.к. Люлин 6, блок 643
 6. E-mail: svetulka.ais@abv.bg
 7. Телефон.: +359 887 75 50 12

 

Информация относно компетентния надзорен орган.

 

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

Къде съхраняваме Вашите данни?

 

Данните, които събираме от Вас, се съхраняват в рамките на Европейското икономическо пространство. „Айс Кидс“ ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. 

 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни.

  „Айс Кидс“ ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на услугите, предлагани от нас.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни:

(1) „Айс Кидс“ ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги и спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(2) При обработването и съхранението на личните данни, „Айс Кидс“ ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

 

(3) „Айс Кидс“ ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, телефон, адрес за доставка на пратките)

       „Айс Кидс“ ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(4) Личните данни са събрани от        „Айс Кидс“ ЕООД от лицата, за които се отнасят.

(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

 

 

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни:
           Право на достъп: 
По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с „Айс Кидс“ ЕООД, след което Вашите лични данни ще Ви бъдат предоставени чрез електронна поща или телефонно обаждане.

      Право на преносимост: 
Когато „Айс Кидс“ ЕООД обработва Вашите лични данни по автоматизиран начин въз основа на Вашето съгласие или въз основа на споразумение, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, прехвърлени на Вас или на друга страна. Това включва само личните данни, които сте ни предоставили.

 

        Право на коригиране:  
Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.  Ако имате профил в svetulka.bg, можете да редактирате своите лични данни в страницата на профила си.

    Право на изтриване:
Имате право да изтриете всички лични данни, обработвани от „Айс Кидс“ ЕООД по всяко време, освен в следните ситуации:

 • в момента сте в процес на комуникация с някой от членовете на екипа ни по разрешаването на даден въпрос или възражение от ваша страна.
 • имате отворена поръчка, която още не е изпратена или е частично изпратена
 • имате неуреден дълг към „Айс Кидс“ ЕООД, независимо от начина на плащане
 • ако сте заподозрени в злоупотреба или сте злоупотребили с нашите услуги през последните четири години
 • Вашият дълг е бил продаден на трета страна през последните три години или една година за починали клиенти
 • ако сте направили покупка, ще запазим Вашите лични данни във връзка с Вашата трансакция според счетоводните правила.

      Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес: 
  Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на „Айс Кидс“ ЕООД, Ние няма да продължим да обработваме личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни искове.

 

Право да възразите срещу директния маркетинг:
Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.

Имате право да поискате „Айс Кидс“ ЕООД да ограничи обработването на Вашите лични данни при следните обстоятелства:

 • ако възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес на „Айс Кидс“ ЕООД, „Айс Кидс“ ЕООД ще ограничи обработването на данните в очакване на резултат от проверката на законните основания.
 • ако претендирате, че Вашите данни са неточни„ Айс Кидс“ ЕООД трябва да ограничи обработването в очакване на резултат от проверката на точността на личните данни.
 • ако обработването е неправомерно, можете да възразите срещу изтриването на личните Ви данни и вместо това да изискате ограничаване на използването им
   
 • ако „Айс Кидс“ ЕООД вече не се нуждае от личните данни, но те са Ви необходими за упражняване или защита на правни претенции.

  Как можете да приложите Вашите права?
  Ние се отнасяме много сериозно към защитата на личните данни, поради което имаме екип за обслужване на клиенти, който обработва Вашите заявки във връзка с горепосочените права. Винаги можете да се свържете с тях на svetulka.ais@abv.bg.

 

Онлайн магазин
Онлайн магазин Светулка © 2021 - Светулка